FOTOWOLTAIKA

Rozwiązania w zakresie przygotowania instalacji fotowoltaicznych

Dostarczamy rozwiązania w zakresie przygotowania i budowy instalacji fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu. Jesteśmy wiodącym podmiotem rozwijającym i budującym pojedyncze instalacje, jak również duże projekty farm fotowoltaicznych przy współpracy ze sprawdzonymi wykonawcami.

Na etapie realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych oferujemy:

 • analizę i wyszukiwanie gruntów odpowiednich pod elektrownię fotowoltaiczną
 • analizę dachów pod dachowe instalacje fotowoltaiczne
 • podpisywanie umów dzierżawy gruntów oraz dzierżawy dachów
 • kontakty z przedstawicielami władz oraz administracji publicznej na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących: środowiskowych uwarunkowań, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę.
 • ENOR Sp. z o.o.
 • ul. Moniuszki 39
 • 89-100 Nakło nad Notecią, Polska
 • tel.: +48 52 561 04 67
 • fax: +48 52 561 06 88
 • e-mail: biuro@enor.com.pl
 • REGON 361884887
 • NIP 558-186-30-46
 • KRS 0000565183
© Enor Sp. z o.o.